امروز : سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۵۲

Breadcrumbs

اخبار سایت

جلسه کمیته فنی عمرانی جهت انجام پروژه های نیمه تمام شهرداری هشتگرد برگزار شد

دکتر امیر بهمنی از مسئولین مربوطه معاونت عمرانی خواست با جدیت پیگیر تکمیل پروژه های در حال اجرا باشند.
ادامه اجرای عملیات مناسب سازی و پیاده رو سازی بلوار شهید زارعی توسط واحد عمران شهرداری هشتگرد

یکشنبه 22 مهر 1397
جمع آوری کفپوش فرسوده باشگاه تختی جهت نوسازی و تجهیز و بهسازی  این مجموعه توسط واحد عمران شهرداری هشتگرد

یکشنبه 22 مهر 1397
زیبا سازی دیوار کوچه شهید نخبه زعیم در خیابان مصلی توسط واحد روابط عمومی شهرداری هشتگرد

یکشنبه 22 مهر 1397
کاشت گل و نهال در بلوار شهیدان حبیب زاده (دخانیات) توسط پرسنل واحد فضای سبز شهرداری هشتگرد

شنبه 21 مهر 1397